LOGOWANIE
Zapamiętaj mnie

REGULAMIN

Zabronione treści:


1. Na forum oraz stronie zabronione jest rozpowszechnianie poniższych treści:
- pornograficznych,
- wulgarnych, w tym także zabrania się wszelkich prób maskowania wulgaryzmów za pomocą np *** (dotyczy również cytatów),
- łamiących prawo, a zwłaszcza prawa autorskie,
- wzywających do nienawiści rasowej,
- umieszczania symboli faszyzmu, nazizmu i tym podobnych,
- stanowiące wyraźną i mocną obelgę względem drugiej osoby
- prowokujących innych użytkowników do zbędnych kłótni (o tym, czy post powinien być ukarany decyduje moderator/ administrator) oraz będących ich częścią,
- linków do powyższych oraz do stron ze szkodliwym oprogramowaniem, działającym na szkodę użytkownika,
- upubliczniania danych osobowych innego użytkownika, jeśli nie uzyskało się jego zgody. Danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których bez większego wysiłku można tę osobę zidentyfikować, chociaż nie jest ona wyraźnie wskazana. Do danych osobowych zalicza się więc nie tylko imię, nazwisko i adres osoby, ale również przypisane jej numery, dane o cechach fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych.
Punkt ten nie dotyczy danych udostępnianych publicznie przez danego użytkownika, np. publicznych filmów na serwisach typu youtube, linków do profilów facebook itp.
Dodatkowo zabrania się wrzucania na serwer Maneku (przez serwer rozumiemy dodanie jako załączników i umieszczenie materiałów fizycznie na naszej maszynie) filmów i zdjęć osób, które nie wyraziły na to zgody, jak również przeróbek takowych filmów/ zdjęć.
Podsumowując, użytkownicy mogą linkować treści dostępne w sieci. Jeżeli nie chcesz aby te treści były udostępniane, powinieneś zgłosić się do portalu, który owe treści udostępnia.
Jeżeli treści są umieszczone fizycznie na serwerze maneku.pl powinieneś zgłosić się do administracji poprzez zakładkę "kontakt", treści takie zostaną usunięte z naszego serwera.
Jeżeli natomiast ktoś wszedł w posiadanie twoich prywatnych zdjęć/ filmów, wgrywa je na serwery inne niż nasz, powinieneś skontaktować się z taką osobą, administracją serwisów na których pojawiły się materiały oraz policją.
2. Zabronione są jakiekolwiek działania mające na celu zakłócenie prawidłowego działania witryny, pogorszenie jej wizerunku lub zaszkodzenie w inny sposób podpadają pod szczególny poziom surowości. W przypadku jakiegokolwiek niezadowolenia można po prostu zrezygnować z korzystania i wypowiadania się na forum.
3. Właściciel jak i obsługa forum nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczanie przez użytkowników powyższych treści.
4. Używania linków przekierowujących do treści innych niż opisywane, wydłyżających ścieżkę dostępu poprzez dodanie reklam (np. adfly) itp. jeżeli nie uzyskało się zgody administracji.
5. Reklamowanie stron może się odbywać tylko i wyłącznie w działach do tego przeznaczonych. Strona reklamowana przez użytkownika nie może zawierać treści o których mowa powyżej.
6. Podawanie się za administratora lub moderatora w przypadku gdy się nim nie jest na naszej stronie, świadome wprowadzenie w błąd na tym polu, lub nie wyprowadzanie innych użytkowników z błędu kiedy nas za takiego biorą zakończy się banem bez możliwości odwołania.
Wszelkie formy reklamy nie będące sygnaturą, lub nie znajdujące się w specjalnym dziale na forum będą karane, w szczególności licząc nagminne rzucanie linkami do danej strony itp.
Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej maneku.pl oznacza wyrażeniem zgody i akceptację warunków oraz zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej maneku.pl zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.

Wyłączenie odpowiedzialności


Serwis maneku.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie maneku.pl przez użytkowników,
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od maneku.pl,
utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług,
bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione.
Serwis maneku.pl nie odpowiada za:
poprawne funkcjonowanie linków,
dostępność odcinków online,
poprawnych opisów anime.

Prawa własności intelektualnej


Serwis maneku.pl nie zawiera plików z odcinkami, a jedynie informacje na ich temat zawierające:
opis i długość odcinka/anime
kody embed (HTML) zewnętrznych serwisów
linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych
wszelkie roszczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, i innych naruszeń regulaminu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy,
użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej maneku.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów.
Użytkownik Maneku.pl udziela nieograniczonej czasem zgody na rozpowszechnianie treści dodanych przez niego na serwisie Maneku.pl.

Użytkownik zobowiązuje się:


Wypełnić wszystkie wymagane pola podczas procesu rejestracji. Aktywacja konta następuje po potwierdzeniu autentyczności adresu email poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po podaniu nazwy i hasła (logowanie). Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników. Na wyraźne żądanie Użytkownika administracja usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie maneku.pl; Administracja nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych linków, komentarzy, raportów i oddanych głosów.

Użytkownik ma prawo:


Dodawać materiały do strony maneku.pl w postaci: kodu HTML/odnośnika do innych stron

Właściciel serwisu maneku.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:


korzystania z konta w serwisie maneku.pl przez osoby trzecie, nie będące jego właścicielami (osoba inna, niż ta, której dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym)
rażącego łamania regulaminu serwisu maneku.pl
wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi,
w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu maneku.pl lub jego użytkowników.

Postanowienia końcowe


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2015r.
Administracja serwisu maneku.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, jak również jego likwidację.